kernwaarden

KERNWAARDEN

1. Zelfbeschikking: Jongeren die zelf keuzes (hebben) mogen maken, leggen een sterker fundament voor een zelfstandige, authentieke persoonlijkheid dan jongeren die dat niet mogen of hebben leren doen.

2. Aandacht: Elke jongere krijgt op speelse wijze de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft om zijn eigen talent te ontdekken of durven te formuleren. Oprechte aandacht geeft de deelnemers het vertrouwen dat ze er mogen zijn, dat ze er toe doen en maakt dat zij grenzen ter discussie durven stellen en kunnen groeien.

3. Co-creatie: Co-creatie is een vorm van open innovatie waarbij Mountain Child Care de jongeren en het tehuis actief betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen. De structuur van het QuestTrek® programma ligt vast, maar de inhoud niet. Deze wordt gevoed door ideeën en inzichten die tijdens de QuestTrek® worden opgedaan door de deelnemers. De coaches stemmen de inhoud van het programma doorlopend af op de nieuwe inzichten die de deelnemers onderweg opdoen. De jongeren zijn daarmee zowel deelnemer als regisseur van hun eigen QuestTrek®. Co-creatie versterkt de verbondenheid van de deelnemers met hun eigen leerdoelen.

Voornaam + achternaam

E-mail

Onderwerp

Bericht

Aanvragen