introductie design

STAP 1: INTRODUCTIE

Voordat de jongeren op QuestTrek® gaan, is er een introductieprogramma waarin de jongeren, de maatschappelijk werker en de QuestTrek® coaches kennis maken met elkaar. Ook worden de jongeren in dit programma geïntroduceerd met de werkwijze van Mountain Child Care en worden ze mentaal voorbereid. Het introductieprogramma beslaat een aantal weken en bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur en voorbereidende oefeningen. Aan de tweede introductiedag doen ook de Nederlandse QuestTrek® deelnemers mee, zodat alle Questers met elkaar kennis kunnen maken. Een of twee dagen later start de QuestTrek®.

Voornaam + achternaam

E-mail

Onderwerp

Bericht

Aanvragen