doelstellingen

DOELSTELLING

Het doel van Mountain Child Care is om Nepalese jongeren een ervaring mee te geven die hen inspireert en helpt bij het voorbereiden op een waardig bestaan in de maatschappij. Het gaat om jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 23 jaar die geen ouders hebben of op straat hebben geleefd en zich hebben aangesloten bij een straatjongerenorganisatie. We bereiken ons doel wanneer deze jonge mensen zelfbewuster initiatieven ontplooien voor hun eigen re-integratie en vooral wanneer deze succesvol is.

De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.

Voornaam + achternaam

E-mail

Onderwerp

Bericht

Aanvragen